energetický štítok

Energetický štítok spotrebičov, ako ho čítať a čo obsahuje

Energetické štítky poznáme už vyše 25 rokov a ich hlavný zmysel spočíva v informovaní spotrebiteľa o tom, aká je energetická náročnosť daného spotrebiča. Dnes sú už bežnou súčasťou rozhodovania o tom, akú práčku, chladničku, mrazničku, televízor, umývačku alebo svietidlo si kúpiť. Čo obsahujú, ako vyzerajú a ako ich prečítať?

Kedy vznikli energetické štítky a aké spotrebiče ich majú

Energetické štítky sú tu s nami už od roku 1995, no väčšina z nás o nich až do roku 2010 ani len netušila. V tomto roku boli Európskou úniou zavedené ako povinné pre vybrané kategórie spotrebičov s cieľom získať prehľad o ich energetickej náročnosti.

Zmyslom energetického štítku je poskytnúť zákazníkovi komplexný prehľad o niektorých dôležitých vlastnostiach, najmä v súvislosti so spotrebou energií.

Energetické štíty sa používajú pre automatické práčky, automatické sušičky a kombinované spotrebiče, pre elektrické ohrievače vody, klimatizácie a tiež pre svetelné zdroje. Povinné sú pre elektroniku obsahujúcu displeje, konkrétne ide o displeje televízorov, monitorov a digitálne informačné displeje. Sú aj na chladničkách a mrazničkách.

Najdôležitejším údajom, ktorý energetický štítok obsahoval, bolo zaradenie spotrebiča do energetickej triedy podľa úspornosti. Kým v minulosti boli triedy označené od D až po A+++, v niektorých prípadoch od G, od marca 2021 došlo k zmene. „Pluskové“ triedy zo štítkov zmiznú a po novom bude na všetkých štítkoch stupnica od A po G.

Okrem informácií o energetickej náročnosti obsahujú štítky aj niektoré technické informácie týkajúce sa používania spotrebičov. V každom prípade, bez ohľadu na kategóriu spotrebiča, vďaka energetickému štítku si viete vybrať najlepší možný model.

Čo obsahuje energetický štítok a ako ho čítať

Energetické štítky obsahujú niekoľko druhov informácií. Ide jednak o informácie, ktoré majú za úlohu ukázať spotrebu a energetickú náročnosť daného spotrebiča, v druhom slede o informácie technického charakteru s parametrami a vlastnosťami.

Tu je 6 kategórií informácií, ktoré na štítku nájdete:

QR kód: Neprehliadnuteľným prvkom na energetickom štítku je QR kód. Po jeho načítaní nájdete o danom spotrebiči komplexné a detailné informácie vďaka online databáze EPREL. Nájsť ho bude možné v pravom hornom rohu a cez tablet aj smartfón sa tak dostanete k zaujímavým a nekomerčným informáciám pre lepšie porovnanie.

Stupnica energetickej triedy: Hneď pod QR kódom nájdete stupnicu energetickej triedy pre spotrebiče aj s vyznačením stupňa, v ktorom je zaradený daný spotrebič. Na rozdiel od minulosti je stupnica pre všetky druhy spotrebičov jednotná. Najúspornejším stupňom energetickej triedy je iba čisto A stupeň, najmenej úsporným G.

Spotreba elektrickej energie: Ďalším dôležitým údajom na energetickom štítku je spotreba elektrickej energie udávaná v kilowatthodinách, čiže kWh. Podľa druhu spotrebiča môže byť táto spotreba udávaná za rok, za 100 cyklov použitia alebo v rozsahu 1.000 hodín prevádzky. Na každom štítku bude uvedená špecifikácia spotreby podľa doby.

Hlučnosť: V prípade tých spotrebičov, ktoré počas prevádzky produkujú hluk vo väčšej miere, sa na energetickom štítku uvádza ja hlučnosť a to v decibeloch, čiže dB. Odborne ide o emisie hluku šírené vzduchom a k nim sa uvádza aj trieda hlučnosti. Tento parameter je určený pre umývačky, sušičky, práčky, chladničky aj pre vinotéky.

EKO režim: V prípade práčok a umývačiek riadu  je špecifickým údajom energetická náročnosť v EKO režime. Ten je známy ako úspornejší a šetrnejší a individuálne sa môže podľa značky aj modelu líšiť o rôzny koeficient. Ak budete tento režim používať, môže byť skutočná spotreba odlišná od tej bežnej a preto si všímajte jeho čísla.

Ostatné parametre: Podľa konkrétneho spotrebiča sú na energetickom štítku okrem spotreby a vlastností týkajúcich sa spotreby uvedené aj niektoré iné hodnoty, parametre a vlastnosti. Môžu sa týkať objemu, kapacity, veľkosti alebo časových údajov ohľadom prevádzky. Tieto parametre povedia viac o spotrebiči pri jeho individuálnom použití.

Aké technické parametre energetický štítok obsahuje

Ak ide o technické parametre, tie sa na štítku objavujú v závislosti od toho, o aký spotrebič ide. V prípade zdrojov svetla nie sú uvádzané žiadne parametre, v prípade elektronických displejov sa uvádza uhlopriečka obrazovky a rozlíšenie v pixeloch.

Chladničky, mrazničky a vinotéky majú uvádzané kapacitné parametre. Ak ide o vinotéky, na rozdiel od minulosti sa neuvádza objem, ale množstvo 0,75 litrových fliaš, ktoré viete do vnútra uložiť. Pri chladničkách a mrazničkách sa uvádza objem vnútorného priestoru v litroch. Kombinované spotrebiče majú uvedené obe hodnoty.

Pre ďalšie spotrebiče je rozsah údajov nasledovný:

  • umývačky riadu majú uvedenú menovitú kapacitu v počte štandardných súprav riadov, spotrebu vody na cyklus v litroch a dobu trvania programu
  • to všetko majú uvedené pre program EKO, čo znamená, že ak spustíte v umývačke iný program, napríklad pre viac znečistený riad, sú hodnoty iné
  • ak ide o práčky, tie majú uvedenú menovitú kapacitu v kg pre program EKO 40 až 60, váženú spotrebu vody na cyklus a triedu účinnosti odstreďovania
  • najviac technických informácií na štítku majú uvedené práčky so sušičkou, všetky údaje sa v tomto prípade uvádzajú pre štandardný cyklus
  • medzi údajmi sú menovitá kapacita, vážená spotreba vody a trvanie cyklu pre pranie aj sušenie a tieto isté údaje čisto iba pre pranie

Ako čítať spotrebu energií na štítku

To najdôležitejšie, čo vám môže energetický štítok priniesť, je informácia o spotrebe energie pre daný spotrebič. Hoci vizuálne najviditeľnejšou časťou celého štítku je farebná stupnica energetických tried, dôležité je pozerať aj na konkrétne číselné hodnoty.

Pokiaľ ide o samotnú stupnicu, rozdiely medzi triedami môžu byť pri celoročnej prevádzke výrazné. V niektorých prípadoch je posun o jednu triedu znateľný až 20 % úsporou. V prípade chladničky alebo mrazničky to znamená rozdiel aj niekoľko desiatok kilowatthodín.  Pri osvetlení si zas treba spočítať osvetlenie pre celú domácnosť dokopy.

Aj preto je lepšie pozerať nielen na označenie triedy, ale aj na spotrebu v kWh. Podľa jednotlivých spotrebičov môže byť na štítku uvedených viac hodnôt.

Umývačky riadu, práčky a sušičky majú na štítku označenú spotrebu pre 100 cyklov prevádzky. V prípade umývačiek riadu sa uvádza spotreba energie v úspornom režime, ostatné spotrebiče ju majú uvedenú v štandardnom režime prevádzky.

Ak ide o chladničky, chladničky s mrazničkou alebo chladničky na víno, tu sa udáva spotreba energie na štítku v rozsahu ročnej prevádzky. Pri svietidlách je udávaná spotreba viazaná na prevádzku v rozsahu 1.000 hodín výkonu. Špeciálne pri elektronických displejoch je na štítkoch spotreba v štandardnom aj v vysokom dynamickom rozsahu.

Po novom prišlo od marca 2021 k zmenám metodiky merania cyklov aj ročnej spotreby. To môže byť príčinou detailnejších a jemnejších zmien v číselnom vyjadrení spotreby oproti minulosti. Nové hodnoty sú každopádne presnejšie a bližšie realite.

Ako kúpiť energeticky úsporný spotrebič

Nie je nič nezvyčajné, ak sa dnes kupujú spotrebiče do domácnosti iba na základe dizajnu alebo snahy dosiahnuť čo najlepšie technické parametre. Mať veľkú uhlopriečku, americkú chladničku alebo najnovšiu práčku so sušičkou je lákavé a populárne.

Pri výbere akéhokoľvek spotrebiča však treba zohľadniť najmä vaše potreby. Týka sa to tak kapacity alebo veľkosti, ako aj niektorých funkcií a výkonnostných parametrov. Spravidla platí, že čím väčší a viac funkciami nabitý spotrebič si kúpite, tým náročnejší bude na spotrebu energií. Nehovoríme ale o špeciálnych úsporných funkciách.

Pred kúpou sa riaďte týmito 5 jasnými pravidlami:

  • zvážte veľkosť, kapacitu alebo objem daného spotrebiča podľa svojich aktuálnych potrieb a aj podľa priestorových možností vo vašej domácnosti
  • zhodnoťte, koľko funkcií skutočne budete využívať a ako veľmi budete spotrebič zaťažovať, podľa toho sledujte aj jeho predpokladanú spotrebu
  • ak sa dá, vždy siahnite pri porovnaní dvoch podobných spotrebičov po tom, ktorý je v lepšej energetickej triede a to aj za cenu vyššej úvodnej ceny
  • v prípade spotrebičov, ktoré majú tzv. EKO režim alebo EKO program, porovnávajte nielen celkovú spotrebu, ale aj spotrebu práve v tomto režime

Okrem technických parametrov týkajúcich sa spotreby je dôležitá aj správna prevádzka. Zvýšená spotreba elektriny môže súvisieť napríklad s umiestnením chladničky a mrazničky pri zdroj tepla alebo 24 hodinovou prevádzkou televízora aj vtedy, keď ho nikto nepozerá. V prípade klimatizácie je dôležité aj nastavenie optimálnej teploty.

Vďaka energetickému štítku viete získať všetky informácie naraz a na jednom mieste. Naučte sa ho čítať a zároveň sa pri nákupe riaďte viac rozumom, ako pocitmi. Racionálna voľba je vždy úspornejšia, lepšia a v konečnom dôsledku aj ekonomickejšia.

Zavrieť

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies