jednotarif alebo dvojtarif

Jednotarif vs. dvojtarif, čo sa oplatí viac a pre koho?

Distribučné spoločnosti elektrickej energie ponúkajú jej dodávku vo viacerých tarifách. Tie sa odlišujú cenou za 1 kWh a spôsobom merania spotreby elektrickej energie. Niektoré tarify sú ideálne pre menší byt alebo kancelársky priestor, iné sú naopak prispôsobené pre väčší rodinný dom alebo nehnuteľnosť, ktorá má vyššiu spotrebu energie.

Čo sú tarify alebo sadzby elektriny

Tarifa v prípade elektrickej energie znamená spôsob merania spotreby elektrickej energie na odbernom mieste. Ak ide o jednotarif, tak meranie elektriny prebieha počas celého času odberu, ak ide o dvojtarif, je meranie rozdelené na niekoľko úsekov.

Pri meraní spotreby elektrickej energie je súčasťou platieb fixný poplatok za odberné miesto a poplatok za spotrebu elektrickej energie v kWh. Ak máte jednotarif, je počas celého dňa poplatok za spotrebu elektriny rovnaký. V prípade dvojtarifu sa rozoznáva stav nízkej a stav vysokej tarify. Tie sú rozdielne cenou oproti tomu, aký je jej priemer.

Kým v prípade jednotarifného merania je cena za kWh elektrickej energie rovnaká počas celej doby a je na priemernej úrovni, dvojtarifné meranie má rozdiely väčšie.

Nízka tarifa znamená odber elektriny za nižšiu cenu, ako je priemer, vysoká tarifa za vyššiu. Každá tarifa má svoje sadzby. Pri jednotarife sú sadzby rozdielne spotrebou elektrickej energie celkovo, pri dvojtarife časovým rozdielom nízkej a vysokej tarify.

Jednotarifné sadzby

Väčšina domácností využíva jednotarif, čiže sadzbu s jedným úsekom merania spotreby elektrickej energie. V tomto prípade ponúkajú distribučné spoločnosti štandardne dva druhy tarify, jednu s vyšším fixným poplatkom, druhú s vyššou cenou za kWh.

Aké ďalšie rozdiely sú a pre koho sú sadzby vhodné:

Sadzba D1: Ide o jednotarifnú sadzbu so zameraním na odberné miesta s nižšou spotrebou elektrickej energie. Odporúča sa pre tie domácnosti alebo objekty, kde je predpoklad odberu elektrickej energie do 1.200 až 1.300 kWh za rok. Hranica pre pridelenie tejto jednotarifnej sadzby býva u každej distribučnej spoločnosti stanovená odlišne.

Sadzba D2: Druhou jednotarifnou sadzbou, ktorá je štandardne využívaná v domácnostiach v bytoch, bytových domoch a apartmánoch, je sadzba D2. V jej prípade je fixná zložka, čiže poplatok za odberné miesto, nižšia, ako pri sadzbe D1, o niečo vyššia je ale cena za 1 kWh. Táto sadzba sa odporúča všeobecne pri odbere do 4.000 kWh ročne.

Dvojtarifné sadzby

Pokiaľ ide o dvojtarif, jeho princípom je striedanie časového úseku so spotrebou elektrickej energie v nižšej sadzbe a časového úseku so spotrebou elektrickej energie vo vyššej sadzbe. Rozdiel v dĺžka úsekov a ich načasovaní je rozdielom medzi tarifami.

Dvojtarifných sadzieb je viac a ponuka zahŕňa tieto:

Sadzba D3: Ide o dvojtarifnú sadzbu, ktorá je určená ešte stále pre bežnú byt, ale hodí sa pre prípady, ak je vyšší odber elektrickej energie večer, v noci a skoro ráno. Táto sadzba je rozdelená na nízku tarifu a vysokú, pričom tá nízka je spravidla v čase od 20:00 večer do 08:00 ráno. Ide o dvojpásmovú sadzbu s jedným uceleným pásmom.

Sadzba D4: Dvojpásmová sadzba D4 je určená tiež pre tých, ktorí chcú využiť nízku tarifu pre spotrebiče s vyšším odberom elektriny. Môže ísť o ohrev vody alebo o akumulačné kúrenie a táto sadzba je teda vhodná aj pre rodinné domy, ktoré používajú elektrické vykurovanie. Štandardne trvá nízka tarifa 8 hodín a je najmä v noci.

Sadzba D5: Tarifa D5 sa používa pre dvojtarifné meranie spotreby elektrickej energie v prípade vysokého odberu. Táto sadzba je určená primárne pre priamovýhrevné vykurovanie a obvykle trvá 20 hodín počas dňa. Je rozdelená na dva úseky s nízkou tarifou a na dva úseky s vyššou tarifou, čas je prispôsobený práve pre vykurovanie domu.

Sadzba D6: Niektoré energetické distribučné spoločnosti majú v ponuke aj dvojtarifnú sadzbu D6. V prípade tejto sadzby ide o špeciálny tarif určený pre nehnuteľnosti vykurované tepelným čerpadlom. Sadzba nižšej tarify môže trvať až 22 hodín, takže tepelné čerpadlo má nižšie náklady. Sadzba má operatívne riadenie času nízkej tarify.

Sadzba D7: Veľmi špecifickou tarifou, ktorá býva poskytovaná v oblastiach s rekreačným využitím nehnuteľností, je sadzba D7. Ide o dvojtarifné meranie spotreby elektrickej energie nie podľa času, ale podľa dňa. Znížená tarifa býva najmä počas víkendov, pričom začínať môže už v piatok poobede a končí až v pondelok ráno či doobeda.

Sadzba D8: Flexibilnou sadzbou v rámci dvojtarifného merania je sadzba D8. Tá je určená pre nehnuteľnosti s elektrickým akumulačným kúrením, ale s rozdielnou dobou cez pracovné dni a počas víkendu. V prípade sadzby D8 je spotreba elektrickej energie v nižšom meradle účtovaná obvykle 8 hodín denne, počas víkendov to je 10 hodín denne.

Aká sadzba sa hodí pre byt, chata, garáž, apartmán a rodinný dom

To, či sa pre vás oplatí viac jednotarif alebo dvojtarif, závisí od toho, aké elektrické spotrebiče budete používať. Tie ovplyvnia predpokladanú spotrebu elektrickej energie, ako aj čas zvýšeného odberu. Najčastejšie zaváži aj účel využitia spotrebičov.

Jednotarifné meranie spotreby elektrickej energie je spravidla určené pre menší odber. Pod týmto pojmom sa myslí spotreba spravidla do 4.000 kWh ročne. Ak je predpoklad, že spotrebujete viac elektrickej energie, môže byť pre vás výhodnejšie prejsť na dvojtarifné meranie jej spotreby. Čím viac elektriny spotrebujete, tým viac ušetríte.

Podľa konkrétnych účelov a nehnuteľnosti zvoľte:

  • ak máte záhradu alebo garáž, jednoznačne najlepšou voľbou je jednotarifné meranie v základnej sadzbe, vtedy zrejme neprekročíte 1.000 kWh
  • pre štandardný byt alebo apartmán v bytovom dome, kde budete elektrinu používať iba na elektrické spotrebiče, je tiež najlepšia voľba jednotarif
  • rodinný dom, ktorý vykurujete plynom alebo iným spôsobom bez zvýšenej spotreby elektriny, je tiež v jednotarifnom pásme, štandardne je to D2
  • to isté platí aj pre chatu, chalupu alebo inú nehnuteľnosť využívanú na rekreáciu alebo dlhodobejšie bývanie, ak ich užívate sporadicky, zvážte D1
  • kancelárske, obchodné a skladové priestory zvyčajne používajú jednotarifnú sadzbu D2, ak sú spojené s väčším ohrevom vody, môže ísť o dvojtarif
  • ak máte byt alebo apartmán so samostatným ohrevom teplej vody, stále sa vám oplatí sadzba D2, pri dokurovaní elektrinou už zvážte dvojtarif D3
  • rodinné domy aj byty, ktoré využívajú primárne ako zdroj tepla pre kúrenie elektrickú energiu, sú typickým príkladom pre nutnosť merania dvojtarifom

Čas prepínania dvojtarifnej sadzby

Pri dvojtarifnom meraní spotreby elektrickej energie je dôležité, kedy dochádza k zmene nižšej tarify na vyššiu a naopak. Ide o čas prepínania dvojtarifnej sadzby.

Prepínanie stavu tarify je zabezpečené cez hromadné diaľkové ovládanie, tzv. HDO. Tento systém je založený na HDO kábli so samostatným ističom a laik ho môže spoznať podľa zariadenia umiestneného vedľa elektromera, ktoré má blikajúce svetlo.

Prepínanie nízkej tarify na vysokú a naopak je závislé od kódu HDO. Tento kód určí, kedy príde k prepnutiu merania spotreby elektromerom pre vysokú a kedy pre nízku tarifu. V čase merania nízkou tarifou ide o signál pre zapojenie spotrebičov s vyššou spotrebou elektrickej energie. To umožní ich lacnejšiu prevádzku, napríklad ak ide o kúrenie.

Každý HDO systém má vlastný kód. Podľa tohto kódu je možné u distribútora elektrickej energie zistiť, kedy máte priradenú nízku tarifu a kedy vysokú tarifu.

Štandardné sú pri dvojtarifných sadzbách dva systémy. Prvý systém zapína nízku sadzbu na jeden ucelený úsek, typicky najmä v noci. Druhý systém rozdeľuje nízku sadzbu na viacero úsekov, napríklad časť v noci a časť poobede alebo v čase obeda.

Dvojtarif a nová prípojka elektriny

Ak budete zriaďovať novú prípojku elektrickej energie, typicky na stavebný pozemok pre novostavbu, treba na dvojtarif myslieť vopred. Pokiaľ si nie ste istí, či ho budete v budúcnosti využívať, je lepšie sa pripraviť na to, že áno, ako na to, že nebudete.

Pre dvojtarifné meranie spotreby elektrickej energie treba pripraviť špeciálny elektromerový rozvádzač. Ten je na to uspôsobený veľkosťou aj ističom pre HDO kábel. Dobrou správou je, že takýto rozvádzač si viete kúpiť ako komplet s prípravou na 3 fázy.

Na dvojtarifné meranie je potom vhodné pripraviť sa aj elektroinštaláciou priamo v objekte. V prípade štandardného rodinného domu to znamená napojiť elektrické vykurovanie alebo elektrické vykurovacie telesá na samostatné ističe. Tie budú pre prípad dvojtarifného merania aktívne v čase nízkej tarify, pri jednotarifnom meraní sa nič nemení.

V prípade elektrického vykurovania domu treba okrem dvojtarifu plánovať do budúcnosti aj dostatočnú hodnotu hlavného ističa. Pri novostavbe domu bez kúrenia postačuje aj istič s hodnotou 25 A. Ak budete elektrinou kúriť, hodnota závisí od tepelných strát a potrebnej kapacity, ale štandardne ide o hodnotu 30 alebo 35 A pre hlavný istič.

Zavrieť

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies