kúrenie elektrinou

Kúrenie elektrinou, aké má výhody, jeho cena a náklady

Vykurovanie elektrinou, najmä ak ide o kúrenie domu, je považované za drahé. Porovnávať však treba nielen náklady, ale aj efektivitu. Cena za kúrenie sa odvíja od technológie, je napríklad rozdiel medzi elektrickým kotlom a infražiaričmi, aj od energetickej úspornosti objektu. Aké má kúrenie elektrinou výhody oproti kúreniu plynom?

Kúrenie elektrinou a jeho charakteristiky

Elektrické kúrenie je spôsob tvorby tepla s využitím elektriny ako primárneho zdroja. Z minulosti prevláda pomerne rozšírený názor, že kúrenie elektrinou je drahé a nie je vhodné pre veľké objekty. Moderne technológie robia z toho názoru mýtus.

Ak ide o výhodnosť či nevýhodnosť, prevádzkové náklady nie sú jediné, ktoré treba počítať. Dôležitým faktorom je aj primárna investícia, náklady na údržbu a efektivita vykurovania elektrinou. Do úvahy treba brať aj ekologické vplyvy, nároky na priestor a pohodlie pri ovládaní. Tieto parametre môžu misku váh výhodnosti kúrenia zvrátiť.

Pri elektrickom kúrení sa rozlišujú dva typy kúrenia. Prvé je akumulačné, kedy príde k zhromaždeniu tepla a neskoršiemu využitiu, druhým je priamovýhrevné.

V prípade akumulačného kúrenia je možné efektívne využiť dvojtarif. Ide o odber elektrickej energie v dvoch časových pásmach. Kým v tom prvom je odber finančne výhodnejší oproti priemernej cene, v tom druhom je naopak odber o niečo drahší. Princíp spočíva v naakumulovaní tepla z elektriny práve počas výhodnejšej sadzby.

Priamovýhrevné elektrické kúrenie využíva elektrinu na okamžitú produkciu tepla. Ide o výrobu tepla okamžite po získaní elektrickej energie, hlavne cez elektrokotly, konvektory, infrapanely alebo fólie, odporové vodiče či rohože v podlahe a na strope

Výhody vykurovania elektrinou

Na kúrenie elektrinou treba pozerať komplexne, nielen cez cenu prevádzky. Tá je iba jedným z parametrov, náklady na prevádzku kúrenia nemusia byť vysoké, ak sa využijú všetky jeho prednosti. Oproti plynovému kúreniu má elektrické kúrenie viac výhod.

K tým najdôležitejším a najvýznamnejším patria tieto:

Dostupnosť: Takmer 100 % elektrifikácia všetkých obytných oblastí robí z kúrenia elektrinou najdostupnejšiu formu. Platí to aj pre vidiecke oblasti mimo najväčšie aglomerácie u nás. Zriadenie elektrickej prípojky aj v miestach, kde ešte nie je dostupná, je oveľa jednoduchšie, rýchlejšie a menej finančne náročné, ako pri plynovej.

Zriadenie: Zriadenie elektrického kúrenia je jednoduché, finančné menej nákladné a bezproblémové na montáž. Na pripojenie stačí mať dostatočnú kapacitu a správne zvolenú sadzbu odberu elektrickej energie. Montáž kúrenia je možná do novostavby aj do staršieho objektu a to bez výraznejších búracích prác na zriadenie rozvodov.

Priestorová náročnosť: Elektrické kúrenie je oproti tomu plynovému naozaj minimálne náročné na priestor. Nie je potrebná žiadna extra technická miestnosť a to aj v prípade, ak máte elektrický kotol. Súvisí to s jednoduchosťou montáže a minimálnymi technologickými zásahmi. Pri lokálnom elektrickom kúrení je náročnosť ešte nižšia.

Údržba a servis: Oproti plynovému kúreniu alebo tepelným čerpadlám sú údržba aj servis elektrického kúrenia doslova hračkou. Neplatí to iba z pohľadu ceny, ale aj v prípade poruchy a výmeny niektorých súčiastok. Najnižšie riziko problémov je v prípade kúrenia cez elektrické vodiče, fólie alebo rohože, kde sú poruchy iba minimálne.

Účinnosť a flexibilita: Elektrické kúrenie patrí z pohľadu účinnosti medzi tie najlepšie. Už aj tie najjednoduchšie elektrické kotly majú účinnosť cez 95 %. V prípade sálavého a priamovýhrevného kúrenia môže byť účinnosť niektorých nových technológií až 99 %. Plusom je aj flexibilita, v každej miestnosti môžete mať samostatné kúrenie.

Výhodnejšia tarifa: Všeobecne sa hovorí, že náklady na kúrenie elektrinou sú príliš vysoké, no je to otázka využitia sadzby elektriny. Pri elektrickom kúrení sa ponúka využitie sadzby dvojtarifného merania, či už počas noci alebo aj v priebehu dňa. Počas odberu s nižšou tarifou získate lepšiu cenu aj za využitie elektriny na iné potreby domácnosti.

Temperovanie a rýchly nábeh: Elektrické kúrenie je ideálne, ak potrebujete objekt alebo miestnosti v ňom temperovať, čiže udržiavať protinámrazovú ochranu. V kombinácii s flexibilitou kúrenia jednotlivých miestností je to ideálne najmä pre technické miestnosti. Plusom je aj rýchly nábeh kúrenia takmer okamžite po jeho zapnutí.

Elektrický kotol

V minulosti najviac využívané riešenie pre kúrenie elektrickou energiou bol elektrický kotol. Výhodou tohto riešenia je, že z jedného miesta je možné zabezpečiť tak vykurovanie objektu, ako aj ohrev vody. Nie je to samozrejme podmienka, stále je možné mať oddelené vykurovanie kotlom a oddelený ohrev vody cez elektrický bojler.

V prípade spoločného riešenia kúrenia aj ohrevu vody je možné ušetriť týmto spôsobom priestor v technickej miestnosti alebo v kúpeľni, kde bude kotol umiestnený. Kotol môže fungovať aj spoločne so zásobníkom na teplú vodu aj s rozvodmi kúrenia.

 Kúrenie elektrickým kotlom je centrálnym kúrením:

  • kotol využíva elektrickú energiu na ohrev vody, ktorú j možné využiť buď vo vodovodných rozvodoch alebo v rozvodoch centrálneho kúrenia
  • horúca voda ohriata kotlom sa v prípade kúrenia môže využiť v klasických radiátoroch umiestnených na stene alebo v podlahovom teplovodnom kúrení
  • v prípade elektrokotla nemusíte riešiť odťah spalín cez komín a má obvykle menšie rozmery, hodí sa teda pre kúrenie nielen v dome, ale aj v byte
  • kotol možno ovládať aj cez mobilný telefón alebo použiť spínač na využitie nočného prúdu alebo v prípade dvojtarifu na využitie lacnejšej tarify

Kúrenie kotlom sa využíva ako primárne aj doplnkové. V tom druhom prípade nájde uplatnenie napríklad na chatách a v rekreačných objektoch. Plusom je, že montáž kotla na elektrinu je jednoduchšia a elektrický kotol si nevyžaduje žiadne revízie.

Elektrické konvektory

Druhou možnosťou je vykurovanie priamo a lokálne, kde sú jednoduchým riešením elektrické konvektory. Niekedy sa im hovorí aj elektrické radiátory, najmä pokiaľ ide o podobnosť ich vonkajšej podoby. Na vykurovanie sa používajú dva druhy technológií.

Prvou možnosťou je vykúrenie oleja vo vnútri takéhoto elektrického radiátora, čo vzápätí ohreje celé teleso a to vyžaruje do svojho okolia teplo. Druhou možnosťou je nahriatie špeciálnej špirály alebo odporových vodičov v elektrickom konvektore. V tomto prípade dochádza tiež k vzniku tepla, ktoré je potom rozptýlené do miestnosti.

Konvektory môžu disponovať aj ventilačnou technológiou, vďaka ktorej bude horúci vzduch efektívnejšie a rýchlejšie distribuovaný z konvektora do miestnosti.

Elektrické konvektory môžu byť upevnené na stenu, môžu fungovať aj z podlahy alebo byť namontované na strop. Ich výkon začína od 200 W pre najmenšie miestnosti až po 2.400 W a viac, čo postačí pre výkurenie bežnej obývačky. Väčší výkon je pre väčšiu miestnosť nutný z toho dôvodu, že je potrebné vyhriať vzduch v celom objeme miestnosti.

Zapojenie konvektorov môže byť priamo na elektroinštaláciu alebo jednoducho do zásuvky. Výhodou je rýchla a bezproblémová montáž, do 1 zásuvky zapojíte 1 konvektor. Náklady na kúpu konvektorov sú pomerne nízke, rádovo desiatky € podľa jeho výkonu.

Sálavé infra panely

Ako elektrické kúrenie je možné využiť aj infra panely. Ide o vykurovacie panely s možnosťou montáže na stenu alebo na strop. Podobne, ako v prípade konvektorov, aj v tomto prípade ide o lokálny typ kúrenia. V jednej miestnosti môže byť jeden alebo viacero panelov, podľa veľkosti miestnosti. Zakúpiť sa dá tiež viac veľkostí.

Na rozdiel od konvektorov majú panely nízky príkon, rádovo len v desiatkach, nanajvýš v stovkách W. Vďaka takémuto nízkemu príkonu je vykurovanie sálavými panelmi menej náročné na hodnotu hlavného ističa a teda na odber elektrickej energie.

Kúrenie cez infra panely má nasledovné vlastnosti:

  • pri tomto kúrení sa neohrieva priamo vzduch v miestnosti, ale cez infračervené žiarenie z panelu dochádza k ohrievaniu stien a pevných objektov
  • teplo sa odovzdáva telesám a preto stačí, aby mali nižšiu povrchovú teplotu, čo šetrí náklady na príkon sálavého panelu, ohrev je takmer okamžitý
  • sálavé infra panely sa inštalujú lokálne do miestností a môžu mať podobu priznaného aj nepriznaného panelu, napríklad sú skombinované s obrazom
  • v menších miestnostiach môže byť využitá technológia vykurovacej vložky, kedy sa teplonosné médium montuje do vnútra vykurovacieho telesa

Obstaranie infrapanelov nie je cenovo náročné, hoci sú o niečo drahšie, ako klasické konvektory. Ide o priamy typ vykurovania s okamžitým odberom elektriny bez jej neskoršej akumulácie. Plusom je jednoduchá montáž, panel stačí zapojiť do zásuvky.

Elektrické fólie, rohože alebo vodiče

Posledným spôsobom pre kúrenie elektrinou je využitie vodičov v rôznej podobe. Môže ísť o vykurovacie fólie, rohože alebo odporové drôty. V prípade rohoží a filmov ide technicky o odporové drôty vlisované do nejakého plochého nosiča. Zmyslom tohto riešenia je ľahšia inštalácia. Ak si kúpite samostatný vodič, môžete ho namontovať flexibilne.

Elektrické fólie sú štandardne určené pre stenové, podlahové a stropné kúrenie. V prípade stropného riešenia sa montujú nad sadrokartónový strop, oddelené sú špeciálnou fóliou. Ak ide o stenové kúrenie, tu je montáž suchá, čiže tiež pod sadrokartón.

V prípade podlahového kúrenia ide o ich pokládku buď pod betónový alebo anhydritový poter, prípadne nad poter. Vtedy je možná pokládka pod dlažbu alebo podlahu.

Čo sa týka elektrických rohoží alebo voľných vodičov, tie sa používajú výhradne pri podlahovom kúrení. To môže byť do poteru alebo nad poter, ideálne v kombinácii s keramickou či gresovou dlažbou. Použitie je možné aj lokálnym spôsobom.

Elektrické kúrenie fóliami, rohožami aj vodičmi má výhodu v individuálnej regulácii. V každej miestnosti, kde bude aplikované, sa dá nainštalovať termostat na reguláciu teploty. Plusom kúrenia je bezproblémová údržba. Jediné, na čo si treba dať zvýšený pozor, je montáž. Opatrnosť je na mieste, hrozí poškodenie kontakt pri realizácii podlahy.

Zavrieť

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies