kúrenie plynom

Kúrenie plynom, koľko stojí a aké sú výhody vykurovania

Jedným z tradičných spôsobov vykurovanie je kúrenie na plyn. Ide o cenovo dostupné kúrenie, najmä ak berieme do úvahy prevádzkové náklady. Okrem štandardného kúrenia je možné aj kombinované kúrenie plyn a drevo alebo kúrenie plynom zo zásobníka. Koľko stojí vykurovanie plynom a je lepšie voliť kúrenie elektrinou alebo plynom?

Kúrenie plynom a jeho charakteristiky

Plynové kúrenie je charakteristické tým, že tvorba tepla vzniká spaľovaním zemného plynu. Možnosť napojenia sa na rozvody zemného plynu, prípadne ako alternatíva napojenie sa na plynový zásobník, sú prvým predpokladom, aby ste mohli plynom kúriť.

Samotný princíp spaľovania plynu a jeho využitia na kúrenie je starý už vyše 200 rokov. Vďaka moderným systémom, zariadeniam a dosiahnutiu pokroku je síce princíp nezmenený, no zlepšila sa účinnosť vykurovania plynom. Dosiahnuť môže až 98 %.

Zemný plyn je pritom fosilná surovina získavaná z podzemných ložísk. Spracovaný plyn je následne transportovaný rozvodnou sieťou až ku koncovému odberateľovi.

Štandardným spôsobom kúrenia na plyn je plynový kotol. Kotol spracuje zemný plyn na ohrev vody do sústavy kúrenia aj na ohrev vody pre použitie v domácnosti. Takýto plynový kotol môže ohrievať vodu na báze prietokového ohrievača alebo aj na báze zásobníka teplej vody. Ešte lepšiu účinnosť má kondenzačný plynový kotol.

Spojenie kotla na plyn a radiátorového alebo podlahového kúrenia je optimálnym riešením z pohľadu prevádzkových nákladov. Ovládanie kúrenia je nenáročné a pohodlné, v súčinnosti s modernými technológiami je možné už aj na diaľku a to cez smartfón.

Výhody vykurovania plynom

Kúrenie plynom v sebe spája niekoľko výhod, ktoré sa ukážu prevažne až počas prevádzky. Ak sa niekto rozhoduje medzi kúrením elektrinou a plynom, zrejme ho na úvod odradí nutnosť zriadenia plynovej prípojky. Benefity však následne prevažujú.

Ktoré sú tie najdôležitejšie? Tu je ich stručný prehľad:

Vysoký stupeň účinnosti: Pri štandardnom kúrení plynom je účinnosť tohto spôsobu vykurovania na úrovni 98 %, čo je samo o sebe vynikajúca hodnota. Ak siahnete po kondenzačnom plynovom kotle, účinnosť ešte vzrastie. Vďaka kondenzačnému efektu a využitiu spalín z plynu je účinnosť takéhoto kotla dokonca cez 100 %.

Prevádzkové náklady: V porovnaní s klasickými spôsobmi kúrenia, najmä ak ide o elektrinu alebo aj o tuhé palivo, sú náklady na samotné kúrenie v prípade plynu oveľa nižšie. Oproti kúreniu na elektrinu to môže byť aj dvojnásobný rozdiel, pri kúrení plynom je to o niečo menej. Netreba však zabúdať, že vykurovanie plynom je bez ďalšej námahy.

Priestorová nenáročnosť: Táto výhoda platí predovšetkým, ak porovnáme plynové kúrenie s vykurovaním tuhým palivom. Či už si zvolíte kúrenie palivovým drevom alebo peletami, vždy toto palivo zaberie priestor na skladovanie. Vykurovanie plynom je nenáročné a  plynové kotle sa zmestia aj do priestoru o veľkosti 1 metra štvorcového.

Pohodlie a jednoduchosť: Stačí len zapnúť kotol, nastaviť výkon a v danej miestnosti cez termostat nastaviť teplotu. Tak jednoduché a zároveň pohodlné vykurovanie s plynom je, či už bývate v byte alebo rodinnom dome. Moderné technológie umožňujú ovládanie kotla a teploty aj cez smartfón, napríklad z práce zapnete kúrenie v domácnosti.

Možnosť kombinácie s inými zdrojmi: Okrem plynu viete v prípade moderných kotlov využiť aj iné média v prípade potreby, na dokúrenie alebo na ohrev vody v letnom období. Takto je možné kombinovať plyn a kúrenie drevom alebo plyn a solárny systém. Znížite tak závislosť na dodávkach plynu, ušetríte financie a zvýšite flexibilitu.

Kombinácia s ohrevom vody: Ak zvolíte pri kúrení plynom riešenie v podobe kotla umožňujúceho ohrev vody, spojíte 2 riešenia do 1. Či už sa rozhodnete pre zásobník na vodu alebo pre prietokové ohrievanie, využijete teplo produkované kotlom dvojnásobne. To predstavuje cenovú úsporu za náklady na ohrev cez klasický elektrický bojler.

Plynový kotol

Najbežnejším spôsobom, ako využiť zemný plyn na vykurovanie, je inštalácia plynového kotla. Princípom kúrenia je v tomto prípade spaľovanie zemného plynu z distribučnej siete alebo zo zásobníka zemného plynu umiestneného napríklad vedľa domu.

Kým v minulosti prevládali klasické plynové kotle „do komína“, modernou alternatívou je kondenzačný plynový kotol. Možno ho použiť v bytoch aj v rodinných domoch a nastaviť sa dá aj na nižší výkon. Výhodou tohto kotla je efektivita, nakoľko tento kotol pracuje dokonca s viac ako 100 % účinnosťou, technicky je účinnosť až 108 %.

Princíp funkcie kondenzačného kotla je nasledovný:

  • kým štandardný plynový kotol spaľuje zemný plyn a z tohto spaľovania využíva teplo na kúrenie a ohrev vody, kondenzačný využíva aj spaliny
  • chladnejšia voda zo spiatočky vo vykurovacej siete je vedená cez prúd horúcich spalín, ktoré na ňu prenášajú energiu a tým sa ochladzujú
  • vodná para obsiahnutá v spalinách vplyvom ochladzovania kondenzuje a uvoľňuje kondenzačné teplo, ktoré dokáže kotol preniesť naspäť do systému
  • kondenzačný kotol môže vyrábať aj teplú vodu pre použitie v kúpeľni a v kuchyni a to buď prietokovým spôsobom alebo ohrevom zásobníka vody
  • vďaka širokej modulácii môže moderný kotol pracovať aj zo zníženým výkonom a tak šetriť energiu aj plyn, čo sa hodí napríklad pri temperovaní

Okrem štandardného kotla na zemný plyn existujú aj možnosti kombinovaného kúrenia. V to prípade sa môže dopĺňať plynové kúrenie o vykurovanie drevom alebo energiou získanou zo solárnych kolektorov. Takto maximalizujete efektivitu kúrenia a okrem plynu využijete aj doplnkové zdroje tepla, v prípade solárnych článkov pre ohrev vody.

Podlahové kúrenie vs. kúrenie radiátormi

Okrem kotla venujte pri plynovom kúrení pozornosť aj spôsobu distribúcie tepla. Na výber sú dve možnosti a to buď radiátory alebo teplovodné podlahové kúrenie.

Oba tieto distribučné systémy sú skombinovateľné so spomínaným kondenzačným kotlom. Vzhľadom na princíp jeho funkčnosti a efektivity, keď pracuje s nižšou teplotou média, treba v prípade radiátorov voliť tie nízkoteplotné a s čo najväčším povrchom.

Tu má obrovskú výhodu teplovodné podlahové kúrenie. Trubky, ktoré sa kladú pod poter alebo do neho, sú totiž prirodzene stavané na nižšiu teplotu vody a zároveň majú obrovskú plochu povrchu, cez ktorý sa teplo odovzdáva ďalej do miestnosti.

Alternatívou je umiestnenie týchto teplovodných trubiek do stropu alebo steny, princíp zostáva rovnaký ako pri podlahovom kúrení.

Okrem spôsobu odovzdávania tepla je rozdiel medzi radiátormi a podlahovým kúrením najmä v montáži a cene. Radiátory sú jednoduchšou a lacnejšou možnosťou, pokiaľ neriešite montáž svojpomocne. V takom prípade sú obe riešenia cenovo porovnateľné.

Rozdiel však bude v pocite tepla a optického komfortu v miestnosti. Radiátory zaberajú miesto, ide o lokálny zdroj tepla bez rovnomerného šírenia v priestore a pravidelne ich treba „odvzdušňovať“. Naopak, podlahové kúrenie je bez nároku na priestor, je rovnomerné v celej miestnosti a na pocit je príjemnejšie, keďže teplo sála zospodu „od nôh“.

Náklady na kúrenie plynom

Na otázku, koľko stojí vykurovanie plynom, treba odpovedať zahrnutím troch druhov nákladov. Prvým typom sú úvodné náklady, ktoré zahŕňajú pripojenie na plyn a investíciu do sústavy plynového kúrenia. Druhým typom sú prevádzkové náklady.

Ak ide o prevádzku, kúrenie plynom vychádza lacnejšie, ako kúrenie energiou. Cena za m3 plynu je nižšia, ako porovnateľné množstvo elektrickej energie v kWh. V kombinácii s nízkoteplotnými radiátormi či úsporným podlahovým vykurovaním sa dostanete v novostavbe aj zateplenom dome na náklady pár desiatok € mesačne.

K prvotným nákladom na úvod treba zarátať tieto:

  • náklady na zriadenie prípojky zemného plynu, tieto sú flexibilné a závisia od toho, či máte prípojku na ulici, na pozemku alebo niekde vzdialenejšie
  • ak je pripojenie na pozemku, ale zatiaľ bez plynomernej skrinky, treba do prvotných nákladov zarátať aj tie na jej inštaláciu, vrátanie odbornej skúšky
  • k úvodným nákladom patria aj náklady na zaobstaranie plynového kotla, tie sa líšia od toho, či ide o klasický, kondenzačný alebo kombinovaný kotol
  • dôležitou súčasťou prvotnej investície do plynového kúrenia sú aj rozvody tepla priamo v objekte, najčastejšie ide o radiátory alebo podlahové trubky
  • prvotné náklady sa tak môžu vyšplhať pri bežnom dome na úroveň okolo 10.000 €, závisí od rozlohy domu, typu kotla a rozvodovej sústavy

V kategórii pravidelných a prevádzkových nákladov treba rátať okrem samotných nákladov na plyn aj s revíznymi poplatkami. Plynový kotol si zo zákona vyžaduje raz za rok spraviť revíziu a raz za tri roky odbornú skúšku. Platí to pre kotly od 5 do 500 kW, čo sú všetky kotly štandardne používané na kúrenie v bežnom rodinnom dome.

Môže byť vykurovanie plynom ekologické?

Jednoznačná odpoveď je: áno, ale podľa toho, aký je zdroj plynu. Kým štandardný zemný alebo kvapalný plyn nie sú obnoviteľnou surovinou, bioplyn je.

Oproti konvenčnému zemnému plynu obsahuje totiž bioplyn aj suroviny, ktoré majú obnoviteľný pôvod. Štandardne ide o rastlinné zložky, najmä zvyšky rastlinného pôvodu, prípadne zvyšky potravín skvasených suchým procesom. V niektorých prípadoch je možné vyrábať plyn mokrým procesom fermentácie, vtedy sa používa hnoj.

Biomasa, ktorá je súčasťou bioplynu, je rozkladaná na jednotlivé zložky. Konečným produktom je plynná zmes zložená prevažne z metánu, kyslíka a oxidu uhličitého. Bioplyn môže byť po špecifickej úprave súčasťou distribučnej siete a je možné ho využívať bez problémov na plynové kúrenie. Jeho plusom je ekologickejší prínos.

Kondenzačný plynový kotol je možné tiež skombinovať so solárnym systémom. V takomto prípade je možné počas letnej sezóny ohrievať vodu s využitím slnečnej energie bez spotreby zemného plynu, čo prispieva k odľahčeniu životného prostredia.

Navyše, moderné kondenzačné kotly dokážu pracovať naozaj efektívne. Okrem spaľovania zemného plynu dokážu využiť aj kondenzačné teplo spalín, čo šetrí financie aj životné prostredie. Takýto kotol potom cez komín vypúšťa iba „čistú“ vodnú paru.

Zavrieť

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies