plyn alebo elektrina

Plyn alebo elektrina: čo na kúrenie, varenie a ohrev vody?

Dve najdôležitejšie energie v byte, rodinnom dome aj akejkoľvek domácnosti sú elektrina a plyn. Navzájom sa dopĺňajú a ak ich máte k dispozícii obe, môžu vytvoriť efektívnu súhru pre kúrenie, varenie, pečenie aj ohrev vody. Sú prípady, kedy je potrebné si vybrať iba jedno toto médium. Čo je teda lepšie, plyn alebo elektrina? Tu je odpoveď.

Plyn alebo elektrina, rozdiely aj spoločné vlastnosti

Zemný plyn je nerastná surovina, ktorá je využívaná u nás predovšetkým na vykurovanie. Domácnosti ho odoberajú z centrálnych rozvodov a pomocou kotla ho spaľujú, čím sa vytvára teplo. To je využiteľné pre vykurovanie ako aj pre ohrev teplej vody.

Elektrická energia je vyrábaná v sústave menších aj väčších elektrární a následne je rozvodmi nízkeho napätia distribuovaná priamo k odberateľom. Využíva sa ako jednofázový alebo ako trojfázový prúd. Slúži na prevádzku elektrických spotrebičov v domácnosti aj v záhrade, je tiež využiteľná pre ohrev vody a aj pre vykurovanie rôzneho typu.

Čo sa týka základných rozdielov medzi nimi, tak:

  • ak ide o náklady na prevádzku, v prepočte na 1 kWh je plyn lacnejší a rozdiel môže byť až trojnásobne nižší v prospech ceny zemného plynu
  • na druhú stranu, náklady na zriadenie sú v prípade plynovej prípojky vyššie, najmä ak ide o plyn na kúrenie s kotlom, kde treba odbornú montáž
  • pokiaľ ide o následnú prevádzku, v prípade kúrenia, ohrevu vody aj v kuchyni je použitie elektriny bez nutnosti dodatočných revízií a kontrol
  • zemný plyn si nedokážete doma svojpomocne vyrobiť, kým v prípade elektriny to možné je aspoň čiastočne pomocou fotovoltaického systému
  • ak ide o ekológiu, plyn je neobnoviteľná surovina a jeho spaľovanie zaťažuje životné prostredie, elektrina môže byť aj z obnoviteľných zdrojov

Pokiaľ ide o spoločné charakteristiky, obe tieto energie majú v mnohom spoločné využitie. Ide o spomínaný ohrev vody aj vykurovanie, ale aj využitie v kuchyni. Spoločnou črtou je aj jednoduchosť a pohodlie pri využívaní oboch energií a možnosť vybrať si zo širokej ponuky dodávateľov energií. Vďaka konkurencii možno ušetriť na cene.

Na čo možno využiť elektrinu

Elektrická energia, ktorú viete odoberať z centrálnej siete, je potrebná prakticky v každej domácnosti. Či už ide o panelákový byt, apartmán v rekreačnej oblasti, rodinný dom na vidieku alebo nejakú chatu, bez elektriny sa možno len ťažko zaobísť.

Jej využitie je možné v domácnosti na tieto účely:

Priamovýhrevné vykurovanie: Ak budete elektrinou vykurovať, môžete ju použiť na tzv. priamovýhrevné kúrenie. Ide o taký typ kúrenia, kedy je elektrina okamžite premieňaná na teplo a to je odovzdávané do interiéru. Takýto typ kúrenia môže byť lokálny, napríklad infrapanely v konkrétnej miestnosti, aj centrálny cez elektrický kotol.

Akumulačné vykurovanie: Alternatívou v rámci elektrického vykurovania je akumulačné. Ako už hovorí aj jeho názov, pri tomto type kúrenia ide o premenu energie na teplo a jej následné uloženie tak, aby bola využiteľná na zvyšok dňa. Na využitie princípu slúžia napríklad akumulačné pece, akumulačné nádrže či akumulačné vodiče.

Prevádzka tepelného čerpadla: V rámci kúrenia sa ako alternatíva čoraz častejšie v novostavbách využívajú tepelné čerpadlá. Tie získavajú teplo z vody, zeme alebo vzduchu a sú ekonomickou a ekologickou alternatívou ku klasickému kúreniu. Na ich prevádzku je tiež potrebná elektrická energia, ide teda o nepriame elektrické kúrenie.

Rúra a sporák: Jednou z ďalších možností je využiť elektrickú energiu na pečenie a varenie. Elektrické sporáky sú dnes už štandardnou súčasťou domácností, či už ide o rúru alebo aj o varnú dosku. Najmä v prípade dosiek je vidieť veľký technologický skok od klasických platničiek až po moderné sklokeramické a indukčné varné panely.

Ohrev vody: Elektrickú energiu možno využiť aj na ohrev vody a buď vo forme ohrevu naakumulovaného množstva vody alebo priamym ohrevom prietoku vody. Oba spôsoby majú svoje plus, ten druhý je ideálny najmä v prípadoch, ak chcete lokálny a priamy ohrev priamo pri batérii. Ideálne je kombinovať elektrický ohrev vody s kúrením.

Na čo možno využiť plyn

Tak, ako aj elektrina, aj plyn je využiteľný viacerými spôsobmi. Prvou oblasťou je kúrenie, druhou oblasťou je príprava pokrmov v kuchyni a treťou je ohrev vody pre domáce účely. Na druhú stranu, bez plynu sa možno zaobísť viac, ako bez elektriny.

Využitie plynu v domácnosti je v týchto oblastiach:

Lokálne kúrenie: V rámci kúrenia bolo v minulosti najviac využívaným spôsobom použitia plynu lokálne kúrenie. Plyn sa spaľoval menších plynových kachliach, známych aj ako gamatky. Priamo tu vznikalo spaľovaním teplo, odvod bol spalín bol zabezpečený zvlášť cez stenu. V každej miestnosti v domácnosti sa tak dalo kúriť zvlášť.

Centrálne kúrenie: Najčastejším využitím plynu na kúrenie dnes je centrálne kúrenie. Cez plynovú prípojku sa dostane zemný plyn priamo do domácnosti, kde sa v plynovom kotly spaľuje a ohrieva vodu pre teplovodný systém. Z jedného miesta sa potom dostáva teplá voda do radiátorov alebo podlahového kúrenia a vykúri celú domácnosť.

Rúra a sporák: Ak ide o pečenie a varenie, plyn sa využíva štandardne v rúre aj v sporáku. Plynové sporáky sú žiadané profesionálnymi kuchármi kvôli výbornej regulácii teploty aj kvôli flexibilnejšiemu použitiu rôznych hrncov a riadu. Ak v domácnosti nie je možné mať dostatočný odber elektrickej energie, je aj plynová rúra dobré riešenie.

Ohrev vody: Typickým spôsobom využitia plynu v prípade, ak ním už aj vykurujete, je ohrev vody. Vtedy stačí zakúpiť buď plynový kotol s možnosťou ohrevu externého zásobníka teplej vody alebo kotol s prietokovým ohrevom. Riešenie ohrevu plynom sa vyplatí v prípade, ak potrebujete zohrievať väčšie množstvo vody a za čo najnižšiu cenu.

Plyn vs. elektrina na varenie a pečenie

Pokiaľ si vyberáte zdroj energie do kuchyne, optimálne je skombinovať plyn aj elektrinu naraz. Z hľadiska komfortu a jednoduchosti prípravy jedál je najlepšie mať plynové variče na doske a k tomu elektrickú teplovzdušnú rúru vybavenú ventilátorom.

Samotný plynový sporák je najlepšou voľbou, ak chcete dosiahnuť vysokú kvalitu jedla. Regulácia teploty je plynulejšia, odozva na jej zmenu je rýchla a plyn je lepšou voľbou aj v prípade wokov a smaltovaných hrncov. Na druhú stranu, pre zapnutie plynového sporáka je nutná elektrina, so zapaľovačom moderný sporák už nezapnete.

Nevýhodou plynového sporáka je nutnosť pravidelných revízií a kontrol. Varenie na plyne je však cenovo výhodnejšie, aj keď to závisí od intenzity a množstva prípravy pokrmov. Ak už máte plyn zavedený, odpadnú vám úvodné náklady na prípojku plynu.

Pokiaľ ide o elektrický sporák, samotná elektrická rúra na pečenie je najvhodnejšia. Poskytuje najlepší pomer pohodlia, jednoduchosti ovládania a ľahkej údržby. Platí to najmä pre rúry s pyrolýzou, vďaka ktorej je čistenie automatické a bez vašej práce.

Čo sa týka varného panelu, varenie a pečenie je najlepšie s indukčnou varnou doskou. Je najefektívnejšia z pohľadu prevádzkových nákladov, ktoré môžu byť až o 80 % nižšie, kratšia je aj doba ohrevu. Je tu však menšia nevýhoda ohľadom použitia riadov, indukcia reaguje iba na hrnce a panvice, ktoré sú zo železa alebo sú magneticky vodivé.

Plyn vs. elektrina na vykurovanie

Kým v minulosti jednoznačne platilo, že kúrenie plynom je lacnejšie, ako kúrenie elektrinou, dnes to také jednoznačné nie je. Do úvahy treba brať návratnosť celej investície a práve do nej vstupujú nielen prevádzkové náklady, ale najmä výška tých vstupných.

Tu je jednoznačne výhodnejšou alternatívou vykurovanie elektrinou. Elektrický kotol pre centrálny systém, ale aj lokálne technológie typu rohože, konvektory alebo infra panely, sú oveľa lacnejšie, ako investície do kúrenia plynom. Zvlášť to platí v prípade, ak ešte nemáte v objekte zriadenú prípojku plynu a musíte ju realizovať z ulice.

Čo sa týka prevádzky, zvážiť treba tieto rozdiely:

  • cena za 1 kWh elektrickej energie je stále vyššia, ako za 1 kWh plynu, rozdiel je aj 3-násobný, čisto z tohto pohľadu je preto lacnejší plyn
  • rozhoduje však spotreba tepla na kúrenie, ktorá závisí od tepelnej izolácie objektu, orientácie objektu na svetové strany a geografickej polohy
  • z hľadiska údržby je lacnejšia a efektívnejšia prevádzka elektrického kúrenia, kde nie je potrebné realizovať rôzne skúšky, revízie a odborné kontroly
  • ak chcete najefektívnejšie využiť možnosť lokálneho kúrenia v objekte podľa miestností, je elektrické kúrenie stále lepšia a jednoduchšia voľba

Z hľadiska pohodlia sú obe možnosti rovnocenné. Plynové aj elektrické kúrenie sú plynulo regulovateľné a nenáročné na priestor. S prihliadnutím na všetky faktory a okolnosti, ak máte modernú a nadpriemerne zaizolovanú novostavbu, elektrické kúrenie je oveľa atraktívnejšie, ako v minulosti. V opačnom prípade je stále lepšou voľbou plyn.

Plyn vs. elektrina na ohrev teplej vody

Poslednou dôležitou oblasťou, kde sa treba rozhodovať medzi plynom a elektrinou, je ohrev teplej vody. Tu platí jednoznačné odporúčanie: ohrev je najlepšie realizovať v súlade so zdrojom tepla pre kúrenie. Je to najefektívnejšie aj najvýhodnejšie.

Pokiaľ ide o plynový ohrev vody, ten sa realizuje cez kotol s akumulačnou nádržou. Kúpiť sa dá buď plynový kotol s okamžitým prietokovým ohrevom vody alebo s ohrevom pre externú nádrž. V oboch prípadoch sa využíva efekt spaľovania plynu a využitia uvoľneného tepla pre zohriatie vody. Samotná príprava teplej vody plynom je najlacnejšia.

V prípade, že nemáte plynový prípojku a vykurujete elektrinou, riešiť ohrev vody plynom je nerentabilná možnosť. Efektívnejší je potom ohrev vody elektrinou a aj tu sú dve možnosti. Prvou je elektrický zásobník, čiže bojler, druhou prietokový ohrev.

Príprava teplej vody pre domácnosť je najefektívnejšia v zásobníku teplej vody s ohrevom cez špirálu napájanú elektrinou. Na výber sú rôzne objemy zásobníka, od 50 litrov až po 200 litrov, v závislosti od veľkosti domácnosti. Prietokový ohrievač je ideálny na lokálny ohrev vody na danom mieste, napríklad pri dreze alebo menšom umývadle.

Zavrieť

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies