nočný prúd

Nočný prúd, kedy sa oplatí a ako prebieha zapojenie

Nočný prúd znamená dvojtarifné meranie, ktoré je využívané najmä pri odbere elektriny vo vyššom množstve tam, kde nie je dostupný plyn. Zmyslom nočného prúdu je odber lacnejšej elektriny v nočných hodinách.  V týchto riadkoch sa pokúsime zrozumiteľne odpovedať na otázku: nočný prúd áno či nie a oplatí sa vám riešiť jeho zapojenie?

Čo je nočný prúd

Ako nočný prúd sa označuje dvojtarifné meranie s použitím vysokej a nízkej tarify, pričom nízka tarifa merania spotreby elektrickej energie je aplikovaná v nočnej dobe. Tento spôsob merania má za cieľ znížiť náklady na spotrebiče s odberom v noci.

Ide o sadzbu, ktorá býva štandardne v distribučných spoločnostiach označená ako D3 v rámci dvojtarifného merania spotreby elektriny. O tom, kedy je aktívna nízka tarifa v rámci nočného prúdu, rozhoduje distribútor a to bez ohľadu na to, akého máte dodávateľa elektrickej energie. Znížená sadzba je obvykle v jednom ucelenom časovom úseku v noci.

Najčastejšie dochádza k nastaveniu nočného prúdu v čase od 22:00 do 06:00, čiže ide o súbežný úsek 8 hodín. V tomto období je spotreba elektrickej energie počítaná elektromerom v hodnotách pre nižšiu sadzbu, čiže nižšiu cenu za 1 kWh.

Na prepínaní medzi vysokou a nízkou sadzbou sa používa systém hromadného diaľkového ovládania, HDO, ktorý je nainštalovaný v špeciálne skrinke elektromeru.

V tých lokalitách, ktoré nie sú vybavené systémom HDO, je možné použiť aj systém prepínacích hodín alebo rádiom ovládaný systém HDO. Zmyslom použitia nočného prúdu je umožniť lacnejší odber elektriny pre spotrebiče, ktoré majú zvýšenú spotrebu elektriny v noci, prípadne nemusia mať počas dňa vôbec žiadny odber elektrickej energie.

Výhody a pre koho sa oplatí nočný prúd

Nočný prúd je určený pre odberné miesta, kde je možné spotrebu regulovať časovo a kde má zmysel, aby bol vyšší odber elektrickej energie práve v čase nízkej tarify. Typicky ide o domácnosti rodinných domov, kde sa elektrina využíva vo zvýšenej miere, napríklad aj na ohrev teplej vody. V prípade bežnej spotreby nemá veľký zmysel.

V prípade zvolenia dvojtarifného merania treba počítať s tým, že kým sadzba za kWh elektrickej energie v nižšom pásme je znížená oproti priemeru, vo vyššom pásme je naopak vyššia. Tomu treba prispôsobiť aj spotrebu elektriny v domácnosti.

K hlavným výhodám využitia nočného prúdu patria:

  • ak elektrinou zohrievate teplú vodu vo väčšom objeme, ktorá vydrží aspoň 16 hodín po zohriatí na prijateľnej teplote, môžete naozaj výrazne ušetriť
  • to isté platí v prípade vykurovania rodinného domu elektrickou energiou, aj v tomto prípade ušetríte, pokiaľ bude spotreba vyššia práve počas noci
  • okrem finančnej úspory za teplú vodu alebo za kúrenie je možné v čase nízkej tarify prevádzkovať aj iné spotrebiče, odber bude lacnejší aj pre ne
  • na rozdiel od iných dvojtarifných sadzieb, kedy je čas nízkej tarify viac ako 8 hodín, nie je fixný poplatok v prípade nočného prúdu až tak vysoký

Pochopiteľne, nočný prúd neznamená, že by ste nemohli mať spustený ohrev teplej vody, práčku, sušičku alebo umývačku riadu aj mimo tejto tarify. Všetko závisí od návrhu elektroinštalácie a jej realizácie v praxi, kde je flexibilita pomerne vysoká.

Kedy zvoliť nočný prúd a na čo sa využíva

Nočný prúd je dobrou voľbou v prípade, ak je relevantný predpoklad, že v rámci 24 hodinového cyklu viete v určitú dobu vo väčšom množstve odoberať nárazovo viac elektrickej energie. Typicky ide o vyšší odber práve v nočných hodinách.

Toto sú najčastejšie účely použitia nočného prúdu:

Ohrev vody: Nočný prúd je veľmi dobre použiteľný na ohrev studenej vody na teplú a jej uskladnenie v zásobníku. Typicky ide o elektrický bojler s dostatočnou kapacitou nádrže, napríklad 120, 160 alebo aj 200 litrov. V noci sa tento objem zohreje a počas dňa vydrží voda v teplom stave tak, že ďalší odber elektriny na zohriatie je znova v noci.

Akumulačné vykurovanie: Typickým príkladom, kedy sa nočný prúd oplatí a na čo sa vie najlepšie použiť, je akumulačné vykurovanie. Toto kúrenie využíva podstatnú časť spotreby energie práve v noci a môže mať charakter akumulačných pecí, akumulačného kotla aj akumulačného podlahového kúrenia. Odber elektriny má práve v noci.

Priamovýhrevné vykurovanie: Menej častou alternatívou, ale stále možnou, je využitie nočného prúdu pre priamovýhrevne vykurovanie. Pod týmto typom sa myslí kúrenie založené na okamžitej produkcii tepla z prijatej energie, čiže nedochádza k uskladneniu energie a tepla na neskôr. Udržanie tepla v priestore sa dá riešiť aj inými spôsobmi.

Iné spotrebiče: Nočný prúd je možné využiť pochopiteľne aj pre ostatné spotrebiče v domácnosti, ktoré sú zapojené v obvode elektroinštalácie využívanej nízku tarifu. Takýmto spôsobom môžete v noci používať vo zvýšenej miere typicky práčku alebo sušičku bielizne, prípadne vodné čerpadlo v studni alebo aj zapnúť tepelné čerpadlo.

Podmienky a záležitosti pre zapojenie nočného prúdu

Ak zriaďujete nové odberné miesto aj s novou prípojkou a viete, že by ste mohli v budúcnosti potrebovať nočný prúd, treba sa na to pripraviť. Základom pre zapojenie je elektromerový rozvádzač určený pre dvojtarif s možnosťou inštalácia elektromera s dvojtarifným meraním. To si vyžaduje viac priestoru pre elektromer aj pre HDO meranie.

Elektromerový rozvádzač obsahuje štandardne prípravu pre odber elektrického prúdu s prípravou na 3 fázy a istič pre HDO kábel. Ak chcete zaviesť nočný prúd na aktuálnom odbernom mieste, musíte si HDO meranie dodatočne nainštalovať.

Tu je orientačný postup, ako získať nočný prúd:

  • najskôr sa uistite, že nočný prúd naozaj efektívne využijete, aby sa nestalo, že v čase vysokej sadzby zaplatíte viac, ako v čase nízkej ušetríte
  • následne pripravte miesto pre inštaláciu elektromera s dvojtarifným meraním, čo znamená, že v rozvádzači musí byť miesto pre HDO kábel a meranie
  • zrealizujte elektroinštaláciu tak, aby bolo možné využitie spotrebičov v domácnosti práve v čase nočného prúdu, o čom treba doložiť dokumentáciu
  • po splnení všetkých podmienok a doložení všetkých potrebných dokumentov príde k inštalácii elektromeru s dvojtarifným meraním a podpísaniu zmluvy

Zapojenie elektroinštalácie v nehnuteľnosti by malo zahŕňať takú schému, ktorá umožní blokovanie spotrebičov s vysokým odberom elektriny v čase vysokej tarify. Do tejto kategórie spadajú najmä systémy vykurovania, prípadne aj ohrev teplej vody.

Čas prepínania na nočný prúd

O tom, kedy dochádza k prepnutiu z vysokej tarify počas dňa na nočnú tarifu v noci, rozhoduje distribučná spoločnosť. Podľa geografickej lokality sa môže tento čas líšiť, je to individuálne a prispôsobené aktuálnym podmienkam odberateľov.

Štandardným časom, kedy býva aktívna nízka sadzba, je nočný čas od 22:00 do 06:00 nasledujúceho dňa. V tomto období sa pomocou HDO aktivuje počítanie spotreby elektrickej energie prostredníctvom zníženej sadzby. Realizáciou elektroinštalácie je možné dosiahnuť prevádzku kúrenia alebo ohrevu teplej vody iba v čase nízkej sadzby.

Niektoré distribučné spoločnosti môžu mať počas víkendov v prípade nočného prúdu osobitný režim. Na rozdiel od pracovných dní môžu rozdeliť pásmo nízkej tarify aj na dve obdobia, napríklad v noci na 6 hodín a následne počas dňa na zvyšné 2 hodiny.

Je to závislé od danej distribučnej spoločnosti a nastavenia HDO, čas môže byť individuálny. Ak ide o víkendový nočný prúd, štandardne funguje od 22:00 do 04:00 alebo do 05:00 a následne ešte raz okolo obeda alebo tesne po ňom, napríklad od 13:00 ďalšiu hodinu alebo až dve. Od pracovného dňa sa časovanie vráti na pôvodné hodiny.

To, kedy máte na vašom odbernom mieste aktívnu vysokú a kedy nízku sadzbu, zistíte podľa kódu HDO. Zistenie je možné aj online na webstránkach distribútora.

Zvážte jednotarif vs. dvojtarif

Ak budete používať elektrinu iba na štandardné spotrebiče, nočný prúd a ani dvojtarifné meranie nepotrebujete. Na rozhraní je to aj v prípade ohrevu vody.

Dnešné elektrické bojlery sú vybavené pokročilými technológiami uchovania teploty vody v zásobníku, čo znamená, že hoci bojler má príkon napríklad 2000 W za hodinu, neznamená to automaticky aj fakt, že by mal takúto spotrebu počas celého dňa a noci.

Pri rozhodovaní, či použiť dvojtarifné meranie iba pre ohrev teplej vody, by malo zavážiť meranie skutočnej spotreby. Porovnanie potom ukáže výhodnosť, či sa oplatí 8 hodín do dňa odoberať elektrinu v nižšej sadzbe za cenu odberu 16 hodín vo vyššej. Ak využívate v domácnosti aj elektrické kúrenie, potom je situácia už jasnejšia.

Či už ide o akumulačné alebo priamovýhrevné kúrenie, použitie nízkej sadzby je na mieste. Finančná úspora bude výrazná a v prospech dvojtarifného merania jednoznačná. Výhodou je, že okrem kúrenia môžete nočný prúd použiť aj na ohrev teplej vody.

Jedinou otázkou zostáva: bude vám stačiť iba nočný prúd? Ak už teraz viete, že budete mať vysoký odber elektriny, poobzerajte sa aj po iných sadzbách dvojtarifu.

Zavrieť

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies